Em có phải cành hoa
Trong vườn Hồng rộng lớn
Em có phải tình yêu
Mà anh ngàn năm chờ đợi

Mã: 3257 Danh mục: