2.490.000 

Có cái gì đó rất đổi chân thành ẩn trong từng cánh hoa, không quá đặc sắc để ta say ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mà là vẻ dịu hiền đến bình lặng làm lòng ta ấm áp “” Đến bên anh “” cho một ai, ta đã cho đi tất cả những gì từ tận đáy lòng.”

Đến Bên Anh

2.490.000