399.000 

Frozen”, ba cành hướng dương biểu trưng như sự hy vọng trong tình yêu, có thể là sự chúc phúc cho người ấy, cũng có thể là sự mong mỏi người ấy đáp trả tình cảm của mình. Cùng với đó là ba bông cẩm tú cầu minh chứng cho sự chân thành và tình cảm thật tâm.

Frozen

399.000