239.000 

Hoa18 19 với 5 bông hồng đỏ như một thông điệp tình yêu gửi đến người thương. Một tình yêu nồng cháy của hồng đỏ, trộn thêm chút thuần khiết sâu sắc của cúc trắng.

Hoa18 19

239.000