1.760.000 

Love Is Not Enough, chẳng bao giờ là đủ để diễn tả tình yêu này, ngôn từ lúc này dường như cũng trở nên bất lực, tình yêu của bạn dành cho ai đó là vô bờ bến. Hoa hồng và hoa bi kết hợp trên nền giấy Hàn Quốc sẽ cùng bạn bày tỏ tình yêu này.

Love Is Not Enough

1.760.000