339.000 

Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy! Với bức tranh hoa đầy rạng rỡ cùng các nàng hoa: Hoa Cẩm Tú Cầu, Hoa Hướng Dương, Hoa Đồng Tiền, tất cả đã tạo nên tuyệt phẩm bó hoa tươi Mãi Thuộc Về Nhau như một lời ngỏ gửi đến người ấy trong ngày đặc biệt.

 

Mãi Thuộc Về Nhau

339.000