889.000 

 Hồng cam tựa như nói Tôi tự hào về bạn”, thêm mấy bông hướng dương gửi đến thông điệp hân hoan, phấn khỏi. điểm xuyến thêm hoa thiên điểu, loài hoa nói lên sức mạnh tiềm ẩn chiến thắng nghịch cảnh. Cuối cùng là hoa mõm sói loài hoa tượng trưng cho may mắn.

Rừng Vàng

889.000