759.000 

Một trong những điều đáng buồn nhất tôi biết về tính cách con người là tất cả chúng ta thường cứ sống lại lần nữa. Tất cả chúng ta đều mơ về khu vườn hồng kỳ diệu nào đó ở nơi cuối chân mây – thay vì thưởng ngoạn những đóa hồng bên ngoài của sổ hiện thời của cuộc đời mình.

Tình Nghĩa Vẹn Tròn

759.000