38.500 

Ưu đãi Số lượng Giảm giá
Mua từ 5 - 9 5%
Mua từ 10 - 29 10%
Mua từ 30 - 49 15%
Mua từ 50 - 79 20%
Mua từ 80 - 100 25%
Mua từ 101 + 30%
Đậu bắp (1 kg)

38.500 

Mã: 6033 Danh mục: