Thông tin tuyển dụng tại Hoa18

CÔNG TY TNHH HOA 18 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP NHỮNG VÍ TRÍ SAU

1. Chuyên Viên IT:
 Ứng viên Click vào đây để xem thông tin ứng tuyển và hoàn thành bản khảo sát ứng tuyển

4. Nhân Viên Thu Ngân
Ứng viên Click vào đây để xem thông tin ứng tuyển và hoàn thành bản khảo sát ứng tuyển

3. Nhân Viên Giao Hàng
Ứng viên Click vào đây để xem thông tin ứng tuyển và hoàn thành bản khảo sát ứng tuyển

2. Nhân Viên PG Bán hàng:
Ứng viên Click vào đây để xem thông tin ứng tuyển và hoàn thành bản khảo sát ứng tuyển

Bộ Phận Tuyển Dụng Nhân Sự: 0899 151 356