Đón nắng” là mẫu hoa chứa chan sắc vàng của Hướng Dương . Mang món quà này trao tặng một ai đó, bạn đã cho đi Nơi Trú Ẩn tựa nắng mai rồi đấy.