899.000 

Hoa chia buồn “Hoen Mi” trắng tựa nụ Hồng xinh đang nhẹ gót trên thảm cỏ hoa Cúc dìu dịu hương đưa. Sắc vóc ấy, thần thái ấy chỉ có thể là của người không còn vương nợ trần gian. Cái chết, suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc dạo chơi mà ai rồi cũng phải bước..”

Hoen mi

899.000 

Mã: 3204 Danh mục: