849.000 

Ôm lấy di ảnh người ra đi một cách thành kính và đóa ly cũng nhỏ lệ chia xa. Hoa chia buồn Miền Cát Trắng là nơi trang nghiêm nhất thắp lên nén hương tiễn biệt, nơi của những cái cúi đầu thành tâm.. 

 

Miền cát trắng

849.000 

Mã: 3168 Danh mục: