Anh cho em một cành Hồng
Sắc hồng Cẩm chướng nhẹ hé bờ môi
Hoa nhỏ bé như tim anh vậy
Chỉ đủ cho riêng em- một mình.